вівторок, 23 квітня 2024 р.

З чого складається Сонце? Будова сонця (2020)

 

Розв'язування задач

 

Зорі та їх класифікація

 


Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду

 

Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

 

Закон Кулона. Розв'язування задачПостулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей

 1. Перегляньте відео

 
 
2. Опрацюйте презентацію